Företagsförsäljning
Företagsförvärv
Företagsvärdering
Traneko lämnar Fairness Opinion vid offentligt uppköpserbjudande
20 juli 2019
Traneko har anlitats för att avge ett utlåtande om skäligheten i H&D Wireless bud på MVV Holding ur ett finansiellt perspektiv, s.k. "Fairness Opinion".
Utvecklad av Webdom
Kontakta oss
/
sv