Team

Karl-Jimmy Samuelsson
CEO / M&A Director
Karl-Jimmy är jurist och ekonom med erfarenhet från över 500 företagsöverlåtelser och ägarskiften. Karl-Jimmy grundade Traneko M&A efter många år som aktiv inom företagsmäkleri.
Julia Pettersson
M&A Associate / Business Lawyer
Julia är jurist med stort intresse för företagsaffärer och modern marknadsföring. Julia började arbeta på Traneko under februari 2018.
Robert Sevenius
M&A Strategist
Robert är jurist och ekonom med bred erfarenhet av företagsöverlåtelser, affärsutredningar och strukturfrågor. Robert är författare till flera böcker inom M&A och utbildar även praktiker inom området.
Utvecklad av Webdom
Kontakta oss
/
sv