Soltech har ingått avtal om förvärv av 100 % av aktierna i Takbyrån i Alingsås AB som ett led i att fortsätta utveckla sin solenergi-affär. Takbyrån omsätter ca 100 MSEK och har drygt 35 anställda med säte i Alingsås. Nu är planen att tillsammans med Soltech integrera solenergi i produktutbudet och öka såväl omsättning som resultat. Förvärvet befäster Soltechgruppens redan starka position inom tak.

Läs mer om transaktionen i Soltechs pressmeddelande

Ansvarig rådgivare hos Traneko Mergers & Acquisitions var Karl-Jimmy Samuelsson.